Всички въпроси
Регистриране на демо версия на Плюс минус и запазване на данните Въпрос на Плюс Минус 3227 видян
Попълване на параметъра Минимално количество в склад Въпрос на Плюс Минус 811 видян склад
Разминаване между сметка 401 и група Доставчици Въпрос на Плюс Минус 1042 видян
Начални салда по аналитични признаци Въпрос на Плюс Минус 1602 видян
Частично плащане на фактура Въпрос на Плюс Минус 2409 видян частично, плащане
Фактура за СМР Въпрос на Плюс Минус 1707 видян смр
Мога ли в Плюс Минус да пусна фактура по няколко записани скл... Въпрос на Плюс Минус 1086 видян фактура
Запис на складови разписки като фактури Въпрос на Плюс Минус 2086 видян фактура
Фактура-продажба и VIES декларация Въпрос на Плюс Минус 2004 видян Vies
Справка документи платени по банка Въпрос на Плюс Минус 739 видян