Всички въпроси
Как да настроя програмата така, че служителите да не могат да... Въпрос на Плюс Минус 671 видян
Може ли в полето Съставил в документите автоматично да се поп... Въпрос на Плюс Минус 860 видян
Кои са видовете осигурени лица, за които трябва да се попълня... Въпрос на Плюс Минус 786 видян
Как се въвеждат отпуските за лица, които работят на сумирано ... Въпрос на Плюс Минус 754 видян
Може ли да се променя ръчно осчетоводяването във фактурите? Въпрос на Плюс Минус 1036 видян фактура
Какви са параметрите в картона на служител, назначен по догов... Въпрос на Плюс Минус 2284 видян ТРЗ, ДУК
Въвеждане в ТРЗ лице с четири имена Въпрос на Плюс Минус 1881 видян ТРЗ
Как се въвежда в Плюс минус болничен на напуснал служител? Въпрос на Плюс Минус 1656 видян болничен, напуснал
Изтриване стари операции Въпрос на Плюс Минус 1410 видян
Как да попълня данните в картона на служител-чуждестранно лиц... Въпрос на Плюс Минус 714 видян лнч