Всички въпроси
Не мога да добавя начално салдо, или да променя някое от зада... Въпрос на Плюс Минус 650 видян
Лица, назначени по чл. 114 от КТ -до 5 дни в месеца Въпрос на Плюс Минус 1983 видян чл.114КТ
Дискета за болнични-запис за електронен подпис? Въпрос на Плюс Минус 1273 видян болничен
Начални салда на сметките Въпрос на Плюс Минус 1576 видян
Празен екран - Избор на фирма Въпрос на Плюс Минус 951 видян
Трансфер на документи Въпрос на Плюс Минус 1533 видян трансфер
УП-2 на лице, работило на различни длъжности Въпрос на Плюс Минус 2105 видян уп-2
Модул ТРЗ и промяна на името на фирмата Въпрос на Плюс Минус 1641 видян
Празна фирма след възстановяване от архив Въпрос на Плюс Минус 1148 видян
Има ли в Плюс минус счетоводни справки, преведени на английск... Въпрос на Плюс Минус 1323 видян