Всички въпроси
Може ли с Плюс Минус да се изготви график за ползване на плат... Въпрос на Плюс Минус 948 видян отпуск
Как да въведа в програмата кредитно известие? Въпрос на Плюс Минус 2729 видян кредитно, КИ
Има ли в програмата възможност за търсене на партньор по БУЛСТАТ? Въпрос на Плюс Минус 926 видян
Как мога да променя записано кредитно известие в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1470 видян кредитно, КИ
Как мога да изтрия определен журнал на операциите? Въпрос на Плюс Минус 1072 видян журнал
Как мога да изтрия обекти, които се появяват в екрана за избо... Въпрос на Плюс Минус 824 видян склад
Как да премахна тъмния фон при разпечатване на платежните нар... Въпрос на Плюс Минус 688 видян нареждания
Как да променя името на работната фирма в програмата? Въпрос на Плюс Минус 1003 видян
Как да се извади справка за отработените часове от всички слу... Въпрос на Плюс Минус 897 видян
Фирма с две дейности Въпрос на Плюс Минус 2363 видян декларация1