Всички въпроси
Какъв документ да използвам в Плюс минус за отразяване на про... Въпрос на Плюс Минус 1013 видян
Има ли в програмата документи молба и заповед за отлагане на ... Въпрос на Плюс Минус 940 видян
Възможно ли е да се направи архив с данните само за една фирма? Въпрос на Плюс Минус 1119 видян
Как мога да изтрия фирма от базата данни на Плюс минус? Въпрос на Плюс Минус 943 видян
Как да си проверя какви са началните салда за 2008-ма година? Въпрос на Плюс Минус 772 видян сметкоплан
От коя справка в ТРЗ да видя на кои служители предстои увелич... Въпрос на Плюс Минус 1421 видян ДТВ
Промяна поле стаж до Въпрос на Плюс Минус 2258 видян трудов, стаж
Може ли справката Издадени документи-подробно в ТРЗ да се изв... Въпрос на Плюс Минус 801 видян
Какво представлява документа ФИУ в Осчетоводени документи? Въпрос на Плюс Минус 735 видян ФИУ
ДТВ след третата година Въпрос на Плюс Минус 2039 видян ДТВ