Всички въпроси
Смяна датата на компютъра и нерегистрирана програма Въпрос на Плюс Минус 1085 видян
Фактура от чуждестранен доставчик Въпрос на Плюс Минус 1406 видян чуждестранен, доставчик
Въвеждам нов склад в точката Обекти в аналитични признаци. Сл... Въпрос на Плюс Минус 825 видян склад
Документ без информационен ред в журнала на операциите Въпрос на Плюс Минус 1569 видян журнал
Забрана за начисляване на заплати- заключване период Въпрос на Плюс Минус 1108 видян ТРЗ, заключване, период
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ и болничен Въпрос на Плюс Минус 4881 видян
Разлика между режим Сметнати и режим Въведени в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 1209 видян ТРЗ, сметнати, въведени
Сметка за изплатени суми на чужденстранно лице Въпрос на Плюс Минус 817 видян
Задаване на валути и валутни курсове Въпрос на Плюс Минус 2242 видян валутен
Заплата, равна на осигурителния праг и болничен Въпрос на Плюс Минус 3114 видян болничен, заплата