Всички въпроси
Ваучери за храна Въпрос на МТСП 1696 видян ваучери
Как да прехвърля данните за персонала от една фирма в друга, ... Въпрос на Плюс Минус 782 видян 123
Предприятие променя наименованието си след пререгистрация. Ко... Въпрос на МТСП 606 видян
Лице без трудов стаж в България, постъпва за първи път на работа Въпрос на МТСП 848 видян
Уволнен работник дисциплинарно през 2009г. и възстановен от с... Въпрос на МТСП 1392 видян платен, отпуск
Смяна на длъжността на лице връщащо се на работа, след отпуск... Въпрос на МТСП 1390 видян майчинство
Втири трудов договор и платен отпуск Въпрос на МТСП 2773 видян платен, отпуск
Платен отпуск за жена по майчинство Въпрос на МТСП 2232 видян майчинство, бременност
пенсиониране Въпрос на Лазар 1290 видян пенсиониране
проблем с кирилизация Въпрос на Динаида 1249 видян