Всички въпроси
Как да запиша работни карти едновременно за служителите с пос... Въпрос на Плюс Минус 1630 видян график, почасово
Обезщетение по чл. 222, ал.1 КТ Въпрос на Плюс Минус 1941 видян обезщетение, чл.222ал.1КТ
Как да изтрия записаните работни карти за един служител в мод... Въпрос на Плюс Минус 649 видян
Начисляване на обезщетение за неизползван отпуск по чл.224 КТ Въпрос на Плюс Минус 1201 видян КТ, чл.224
Има ли как да търся лице в ТРЗ по ЕГН? Въпрос на Плюс Минус 1218 видян
Прехвърляне на неизползван полагаем отпуск за следваща година Въпрос на Плюс Минус 1840 видян отпуск
Как се зарежда полагаемия годишен отпуск в справката в ТРЗ? Въпрос на Плюс Минус 950 видян отпуск
Фактура с данъчен кредит и без данъчен кредит - /ДК и БДК/ Въпрос на Плюс Минус 1075 видян фактура
Засичане оборотна ведомост и оборотна ведомост са сметка Въпрос на Плюс Минус 1377 видян оборотна, ведомост
Въвеждане фактура за аванс Въпрос на Плюс Минус 2641 видян фактура, аванс