Всички въпроси
Въвеждане на договор за наем Въпрос на Плюс Минус 1578 видян
Пенсиониране и отказ от ползване на платен отпуск Въпрос на МТСП 2584 видян отпуск, пенсиониране
Ползване на платен годишен отпуск Въпрос на МТСП 4967 видян отпуск
Размер на платения годишен отпуск при работа на 4 часа Въпрос на МТСП 1573 видян отпуск
Работа по график и отсъствие на официален празник Въпрос на МТСП 1824 видян отпуск, график
Платен отпуск по време на предизвестие Въпрос на МТСП 4954 видян отпуск, предизвестие
Платен отпуск учители и майчинство Въпрос на МТСП 4277 видян отпуск, майчинство
Спедиторска услуга Въпрос на Плюс Минус 1318 видян
Как да излизат количествата на количествени аналитични призна... Въпрос на Плюс Минус 780 видян
Начислява ли се допълнително задължително пенсионно осигурява... Въпрос на НАП 1227 видян