Всички въпроси
Как се ползва опцията Копиране по време на работа? Въпрос на Плюс Минус 634 видян
Архивиране на мрежова версия в друга папка Въпрос на Плюс Минус 1303 видян архивиране
Архивиране на мрежова версия Въпрос на Плюс Минус 923 видян архивиране
Как да запиша заличаващо уведомление по чл. 62 КТ към НАП ? Въпрос на Плюс Минус 937 видян чл.62КТ
Как да запиша коригиращо уведомление по чл. 62 КТ към НАП ? Въпрос на Плюс Минус 952 видян чл.62КТ
Проблем при запис на заповед за уволнение / ЗУ Въпрос на Плюс Минус 1383 видян ЗУ
Почасово и данни за Декларация обр. 1 Въпрос на Плюс Минус 2570 видян почасово, декларация1
Запис на пропуснат трудов договор / ТД Въпрос на Плюс Минус 1754 видян ТД
Кредитно известие и връщане на количествата в склада Въпрос на Плюс Минус 1892 видян кредитно
Премии начисляване Въпрос на Плюс Минус 1247 видян премии