Всички въпроси
Фактура-продажба Въпрос на radostina 204 видян
База данни за клиенти Въпрос на 114 видян
Кредитно известие от доставчик за отстъпка достигнат оборот Въпрос на Bahova 103 видян
Обезщетение за оставане без работа за сумарно работна време Въпрос на Katya 99 видян
Продажба на стоки преди да е осчетоводена фактурата за доставка Въпрос на monolit 117 видян
БОЛНИЧЕН ЗА СОЛ Въпрос на Петя Иванова 80 видян дни, сол,, болнични,, осигуровки,, изтрити
Как се преизчисляват средните цени на материали в счетоводен модул Въпрос на monolit 155 видян
Създаване на документ с постоянни данни Въпрос на Tanjape 98 видян документ, създаване
липса на сумите по кредита на сметка 303 Въпрос на 93 видян
Авансов отчет Въпрос на 148 видян АО