FAKTURA ZA PRODAJBA Въпрос на 928 видян

иСКАМ  ДА ОСЧЕТОВОДЯ  ФАКТУРА  ДА ПРОДАЖБА  КЪМ КОНТРАГЕНТ  В  ЕВРОПЕЙСКИЯ  СЪЮЗ  .

кЪДЕ  И  КАК  СЕ  ОТБЕЛЯЗВА  ОСНОВАНИЕ  ЗА  НЕНАЧИСЛЯВАНЕ  ДДС   ПО  ЧЛ.21   ЗА ДА МОЖЕ   ДА  НЕ  СЛАГА  ДДС  И  ДА БЪДЕ  ВКЛЮЧЕНО  ВЪВ  ВИЕС  ДЕКЛАРАЦИЯТА

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-08-11 0 - Беше ли полезен отговорът?
За документиране вътреобщностна доставка, се използва документ Фактура продажба, с тип -ФЕ и файл facttom7.xls. Особеното е, че от падащото меню за избор на тип на сделката се избира ВОД, а с помощта на двукратно щракване с мишката се избира "Основание за нулева ставка". Допълнителна информация за работа с документа е поместена в екран "Помощна информация за работа с документа". Стартира се чрез бутон [Помощ].

Добави отговор