Aналитична наличност Въпрос на 1680 видян

При извеждане на справка хронологична ведомост на стоки ми излиза една наличност към дата..., като изписвам стоките дали по фактури или КП ми излиза отстрани в таблицата друга наличност!? Къде съм сбъркала!?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-10-15 - Беше ли полезен отговорът?
Неравнение между текущо количество в аналитични признаци и хронологична ведомост би имало, ако не са приключени салда по аналитични признаци за предходната година. Така началното салдо не се отразява в справката за текущата. Друга възможна причина е да е променяно ръчно количеството в екран АП.
За изясняване на случая се свържете с обслужващия ви офис.

Добави отговор