1.Печалби по филтър коментар и 2. Падеж в ценова листа Въпрос на Mariela 354 видян

Привет,

1. Как мога да извадя справка и да видя печалбата в рамките на даден период, по зададен филтър "коментар" "съдържа". В издадените фактури в коментар вкарвам името на дилъра и бих желала да видя не само оборота, но и печалбата по този коментар.

2. Мога ли в ценовата листа за клиент да посоча фиксиран за съответния клиент  падеж, например 30 дни... 

Предварително благодаря,

Поздрави,

Мариела Ботева

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-01-30 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведе печалбата е необходимо в справка Документи подробно да направите следните настройки:
- избирате бутон Настройка и слагате отметки Активна и Видима пред параметър Коментар док. Избирате бутон Запис;
- задавате период на справката;
- за Вид операция избирате Продажби;
- извеждате справката;
- избирате бутон Филтър, слагате отметка пред Коментар док, за действие избирате "съдържа" и в полето за филтър въвеждате коментара;
- избирате бутон Филтър и справката се извежда на база зададения филтър.
При въвеждане на ценови листи няма възможност за задаване на падеж. Програмата предлага възможност за задаване на период. Повече информация може да откриете в помощта към операцията.

Добави отговор