"Стойностно" водене на склад и грешка СТОКИ - липсва средна цена Въпрос на Devora 778 видян

Фирмата използва друг продукт за склад и фактуриране и в ПлюсМинус е необходимо да се води само счетоодство

При стандартна настройка продукта ми връща грешка "СТОКИ - липсва средна цена"

Промених осчетоводяването на продажби на 411/702 ( МОГА ли да го настроя при влизане да бъде винаги такова?! ), но пак полчавам грешка "СТОКИ - липсва средна цена"

 

4 Отговора

user-photo
Devora на 2016-01-28 1 - Беше ли полезен отговорът?
2. Възможно ли е да избегна въвеждане на населено място и адрес на клиенти по продажби?
user-photo
Плюс Минус на 2016-01-28 1 - Беше ли полезен отговорът?
Основния метод на изписване на стоките в програмата е по средна цена и за целта винаги се следи да има записана средна цена в екран Аналитични признаци или в екран Склад. Ако липсва тази цена се извежда съобщение за грешка и няма да се направи операция 702/304.
В случай, че не е необходимо стоките да се изписва счетоводно по средна цена може да се изтрие грешката, която се извежда от програмата и да се запише документа.
user-photo
Плюс Минус на 2016-01-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.114, ал.1, т.7 от ЗДДС адрес на получателя е задължителен реквизит във фактурата.
За да се запише документа без населено място и адрес, може да се изтрие грешката и да се запише документа.
user-photo
на 2016-01-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Благодаря за оперативния отговор! Тук се появява "вечното НО..."
При опит да "изтрия грешката" се изтрива реда от фактурата!

Идеята ми за "водене само на счетоводство" беше следната:
- Покупки и продажби независимо от съдържанието на фактурата се регистрират с една операция ( количество = 1 / стойност = стойност на фактурата без ДДС )
- Изписването на продадените стоки се извършва веднъж месечно стойностно по протокол от складовата програма ( вж. въпрос 1 )

Идея за реализация в +/-?

Добави отговор