"Скрита фактура" Въпрос на Teodora 1244 видян

Здравейте. Фактура за продажба е осчетоводена в отчетния период, примерно Август 2017г. При проверка на осчетоводените документи след няколко месеца, установихме че фактурата липсва. Странното в случая е, че въпросната фактура съществува като документ в хронологичната ведомост, но не е отразена в клетка номер 17 - ДО на доставки по чл.21. Какъв може да е проблема?

Благодаря ви!

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-03-22 3 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се провери дали в Журнал на операциите не се виждат операциите от документа, но без информационния ред.
Ако са останали операции е необходимо:
- Да бъде направен архив на базата данни;
- От меню Операции се избира Смяна номера на журнала, като се задава интервала на операцията, в поле Нов номер се въвежда номер на журнал, който го няма в програмата (например 100), въвежда се тип, номер и сума на документа и се избира бутон Смяна;
- В екран Журнал на операциите трябва да се провери дали операциите са прехвърлени в новия журнал;
- След това се избира Операции / Изтриване на операции – задава интервала на операцията, в поле Журнал No се въвежда номер на новия журнал и се избира бутон Изтрий.
Ако в Журнал на операциите също липсват операциите от документа, моля свържете се с обслужващият Ви офис за изясняване на проблема.
user-photo
Teodora на 2018-03-22 0 - Беше ли полезен отговорът?
Същата ли е процедурата при работа в мрежова версия на програмата?
user-photo
Плюс Минус на 2018-03-22 2 - Беше ли полезен отговорът?
Да. Като е задължително преди операцията да бъде направен архив от програмата сървър.

Добави отговор