чл.73 ал.6 и данъчно облекчение за деца Въпрос на TAMI 328 видян

Имам лице с ползвано облекчение за две деца /400лв/, което е начислено към работната заплата. В справката по чл.73 ал.6 обаче в клетка 15 "Данъчно облекчение за деца по чл.22в от ЗДДФЛ" няма записана сума. Проверих и за друго лице от друга фирма - резултатът е същия. Версията ни е от 27.01

В предния въпрос ми отговорихте "За да се изведе в справката е необходимо при запис на Годишно изравняване на данъка да се маркира Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения."

Точно така сме го направили, но въпреки това клетка 15 си остава все така празна.

6 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-06 0 - Беше ли полезен отговорът?
Посоченият от Вас проблем не може да бъде постигнат. Моля, свържете се с обслужващия Ви офис, за предоставяне на допълнително информация.
user-photo
на 2020-02-10 0 - Беше ли полезен отговорът?
Същият проблем се наблюдава и при нас.
user-photo
KENDK на 2020-02-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
И НИЕ ИМАМЕ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ
user-photo
Костадин на 2020-02-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако изведете повторно Годишното изравняване на данъка сумите на облекченията извеждат ли се? Ако при запис на изравняването отметката е била сложена, то при повторно извеждане на изравняването сумите трябва да се извеждат. Ако да, то следва и в справката по чл. 73, ал. 6 да се включат.
user-photo
KENDK на 2020-02-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Костадин в Годишното изравняване на данъка дори не се вижда какви суми сме посочили. В перо 220 в заплати се вижда данъчното облекчение. Проблема не е в нас !
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се попълни автоматично клетка 15 в справката по чл. 73, ал. 6 е необходимо:
- От Операции / Годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ да се изведе справката;
- В колона Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ ръчно да се попълни сумата на облекчението;
- Да се маркира Запис въведени данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения и да се избере бутон Запиши.
При необходимост в справката по чл. 73, ал. 6 в клетка 15 може ръчно да се въведе сумата.

Добави отговор