чл. 73, ал. 6 Въпрос на Валентина 364 видян

При извършено годишно изравняване в справката по чл. 73, ал. 6 не се попълват възстановените на лицето суми, когато са под 1 лв., а когато са над, сумата се закръгля. Така ли трябва да бъде? При член кооператори с код 09 справката не се генерира коректно, при тестване изписва - няма данни за изплатени доходи с код 101 и 103 от текущия работодател, липсва/некоректна стойност в поле годишна данъчна основа, въпреки че на екран в плюс минус всичко се визуализира уж както трябва да бъде. Може би трябва да отбележа, че не съм основен работодател на всички с този код, а при условие че нямат друг, дали е правилно?

1 Отговора

user-photo
на 2020-02-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
И между другото доста години ръчно добавям код 09 в образец 6.

Добави отговор