ф-ра продажба Въпрос на S 283 видян

При попълване на стоките във ф-ра продажба не излизат количеството на стоката преди продажбата и така не става ясно, какво е наличното количество стока. 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се изтегли отново версията от получените на имейл линкове и да се инсталира.

Добави отговор