фактура - неустойка Въпрос на 263 видян

как се отразява в дневниците по ДДС издадена фактура-неустойка за неосъществен транспорт

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-11-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
Моля, отправете въпроса си към съответната институция – НАП .

Добави отговор