фактура по чл. 21 - издаване и осчетоводява Въпрос на PF89 1111 видян

Здравейте! Предоставена е услуга на фирма, която е регистрирана в страна от ЕС. Услугата е предоставена на територията на България. ДДС номера е проверен и е валиден, но фирмата има сдрес за кореспонденция в България. Как да бъде издадена и осчетоводена самата фактура в програмата? 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-15 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 21 (2) от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Ако мястото на изпълнение на доставката е:
- На територията на друга държава членка, във фактура продажба (facttom7.xls) от падащото меню за тип на сделката се посочва чл.21, ал.2 с м. на изп. др.стр. от ЕС.
- На територията на България – в този случай се прилагат общите разпоредби на ЗДДС, т.е. за тип на сделката се избира ОД вкл.дист.пр.

Добави отговор