фактура във валута Въпрос на eellii 893 видян

Здравейте, издадена е валута в евра, но плащането е направено в долари (превалутиране), как да осчетоводя плащането, че да го обваржа с конкретната фактура? Благодаря!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-03-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
За въвеждане на операцията може да използвате междинна сметка, за целта :
- От меню Операции/ Сметкоплан създавате сметка например: 460 или друга сметка, която няма да бъде използвана за друго. Препоръчително е да не се използва сметка от група 50.
- В поле Банкова сметка (водеща) се избира доларовата сметка.
- От меню Операции/ Банкови операции се избира Банка получаване пари по фактура валута и се избира клиента.
- В екрана с Неплатени документи се маркира фактурата и се натиска бутон Избор.
- В основния екран на Банкови операции се променят ръчно операциите на 460 / 411 със сумата в евро и 504 / 460 със сумата в долари.
- Операцията се записва с бутон Запиши операциите.

Добави отговор