три знака, след десетичната запетая Въпрос на Снежана 2245 видян

Здравейте, какви настройки са необходими , за да  излизат цените в склада с три знака след десетичната запетая?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-04-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Цените в екран Склад се извеждат до 14-тия знак след десетичната запетая като не са необходими допълнителни настройки. Te се попълват на база въведените документи – Стокова разписка, Фактура покупка и др.
user-photo
Снежана на 2016-04-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Поправям се и се извинявам - в документ Фактура покупка, единичната цена да може да се въвежда с три знака след десетичната запетая
user-photo
Плюс Минус на 2016-04-13 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да може да излизат сумите до третия знак след запетаята в даден документ е необходимо:
- От меню Документи (F4) да се стъпи върху Фактура покупка и да се натисне бутон Редакция.
- Маркират се полетата от колона Ед.цена и се натиска меню Формат/ Полета /Number и в поле Type се записва 0.000
- От меню Файл/ Запиши се записва направената промяна.

Добави отговор