съставил фактура Въпрос на Manuela 871 видян

Здравейте,

моля за съдействие как да се добави лице или код, отговарящ на лицето "съставил" фактура за продажба. Подписът и печатът не са задължителни реквизити, но съгл. чл. 78, ал.1 от ППЗДДС наименованието на лицето, което издава фактурата е задължително.

Благодаря Ви.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-03 1 - Беше ли полезен отговорът?
Влиза се в меню Сервиз/Права на достъп. На реда с потребителя, с който се влиза в програмата, се въвежда име на съставителя в поле Име. Тази възможност е активна само в модули Професионал и пакети, включващи модули Професионал.

Добави отговор