счетоводство Въпрос на 270797 1832 видян

Кои разходи се отчитат по сметка 606 Разходи за данъци,такси и други подобни плащания?Какви счетоводни статии се съставят в корпорацията?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-12-08 6 - Беше ли полезен отговорът?
"Чрез сметка 606 Разходи за данъци,такси и други подобни плащания предприятията отчитат Местните данъци и такси, определени със Закона за местните данъци и такси, данъците върху разходите, съгласно ЗКПО, такси при концесионни договори, други видове такси и т.н.

Сметка 606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания се дебитира с начислените местни данъци и такси, посочени по-горе като се кредитират сметки 451 Разчети с общините или 459 Други разчети с бюджети и с ведомства и се кредитира при функционално разпределение на разходите.

В Плюс Минус при въвеждане на подобна статия най-лесният начин е да се използва документ Мемориален ордер (тип МО и име на файла mo.xls)."

Раздел Уроци - Счетоводство
user-photo
270797 на 2012-12-09 2 - Беше ли полезен отговорът?
благодаря

Добави отговор