стаж разлика 1 месец Въпрос на 221 видян

При корекция на стажа, с цел да не ми изписва, че има разлика от 1 месец, има ли значение, че заплатите са променени от този месец, в който трябва да се върна и осчетоводени?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-12-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
При необходимост могат да се начислят и осчетоводят заплатите за предходните месеци и да се подадат корекции на декларации образец 1 и образец 6 или промяната да се начисли в текущия месец.

Добави отговор