средна цена в модул счетоводство Въпрос на 1215 видян

Получавам фактури от клиент 2 пъти месечно в голям обем. Осчетоводявам първо покупките на стоки, а след това продажбите.

Средната цена се смята на база на всички въведени документи, а това  не е правилно. Ако вече съм изписала продажбите по тази "сгрешена средна цена" как мога да ги коригирам? Чета във вашите опътвания за документ recalcshet.xls, но не мога да разбера в кои случаи се използва - преди да осчетоводя продажбите или за корекция след като съм го направила ...

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващия Ви офис за изясняване на проблема.
user-photo
на 2016-05-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
Какъв проблем? Имате пропуски в програмата, защото сами сте описали от къде се смята средната цена тук:
http://plusminus.com/bg/tutorials/accounting/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8

Обаждала съм се в офис и не са ми помогнали.
Кажете ми този документ recalcshet.xls в кои случаи мога да го ползвам???
user-photo
Плюс Минус на 2016-05-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
В посочения линк е написано, че средната цена се смята на базата на всички записани счетоводни операции, като се спазва последователността на тяхното въвеждане. Ако през месеца първо въвеждате всички покупки, а след това всички продажби, всичките продажби ще бъдат изписани по една и съща средна цена, която ще е формирана от количеството и средната цена в началото на месеца + количеството и средната цена на новите покупки.
Тази средна цена може да бъде коригирана. Това става от Операции/Служебни/Преизчисление на количества и средна цена. По този начин средната цена ще се преизчисли хронологично.
Прочете внимателно хелпа към документа. Направете архив преди да пуснете преизчисляването. Документ recalcshet.xls вече не се използва.
user-photo
на 2016-05-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
Последно:
След като вече съм въвела фактурите за покупки и фактурите за продажби с тази функция Преизчисляване на количества и средни цени ще се коригират ли записванията по 702/304, които програмата автоматично е сметнала на база на изчислената средна цена на всяка стока при осчетоводяването на всяка отделна фактура? Или трябва да влизам накрая на месеца да презаписвам вече обработените фактури за продажби след като съм извършила съответните преизчисления.
Моля Ви, отговорете ми конкретно на въпроса, а не ме препращайте в ХЕЛПА.
user-photo
Плюс Минус на 2016-05-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
Насочихме Ви да прочетете внимателно хелпа, защото там подробно е описано как работи тази опция на програмата.Там пише:
"Запис на преизчислените средни цени по изходящите складови и счетоводни документи"-
Да, ще се коригират записванията по 702/304. Има и друга възможност да се запишат коригиращи статии с датата на преизчисляването.Това става с отметката в екран Допълнителни настройки:
"Запис на коригиращи счетоводни статии към дата при счетоводно преизчисление"
Запознайте се какво означава всяка една отметка в екран Допълнителни настройки.
Изпробвайте първо в примерна база с няколко документа, за да прецените дали това Ви устройва.
Преди започване работа с документа е задължително да бъде направете архив на базата с данни. Препоръчително е документът да се използва в локална версия на Плюс Минус, а за предприятия с големи по – обем бази данни е задължително.

Добави отговор