справка за промяната на основната заплати по дати Въпрос на 393 видян

Имаме следния въпрос при ползването на Плюс-Минус:

Откъде може да се извади справка за промяната в основната заплата на служителите?

Тази информация е необходима при попълването на трудовата книжка на лицата при прекратяването на трудовите договори.

 

12.04.2017                                                                              С уважение

Русе                                                                                                              Юл.Русинова

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-04-13 3 - Беше ли полезен отговорът?
Ако за промяна на заплатата е използвана операция Клониране на служител може да се използва справка от меню Справки / Личен състав / Персонал.
Ако за промяната са издавани само документи Допълнително споразумение е необходимо да се проследи промяната от Справки / Личен състав / Издадени документи подробно и/или от Справки / Начислени възнаграждения на персонала / Изплатени суми през годината.

Добави отговор