справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 Въпрос на petrolium 607 видян

Здравейте, бихте ли ми казали къде да намеря справката за нетекущите (дълготрайни) активи към 31.12.2017?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-12 0 - Беше ли полезен отговорът?
Може да изведете от Отчети / Дълготрайни активи / Инвентариазационен опис. Попълвате сметката и слагате радио бутона на Изведи наличните активи към дата. Избирате датата и извеждате.

Допълнително информация може да откриете в раздел Блог / Данъчен и счетоводен амортизационен план. Начисляване и преустановяване на данъчните амортизации. Отписване. Справки в Плюс Минус.

Добави отговор