смяна на наименование на НКПД код Въпрос на S.A. 468 видян

В модул "Заплати" как може да се осъществи промяна на наименование на код по НКПД? Например ако наименованието е "Лепач", а промяната трябва да стане на "Лепач на елементи за боядисване".

Съгласно Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, това е допустимо:


чл.8 (2) В случаите, когато длъжностно наименование от Класификацията не отразява точно спецификата на конкретната работа, в края на съществуващото наименование може да се въведе кратко допълнително уточнение.

В програмата на "Плюс Минус" как може да се осъществи това?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-10-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за разрешаване на проблема.

Добави отговор