служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 Въпрос на Мирена Стефанова 3111 видян

Здравейте, при извеждане на служебна бележка добавям доход от друг работодател, добавям осигуровки и дод, натискам преизчисли и това, което ми прави впечатление е, че ред 13, 14 и 15 остават празни.

На лицето е направено изравняване , но възстановените му 0,03 лв не се виждат на ред 15 и на ред 16 излиза авансово удържания през годината дод, а не внесения и дължим дод.

Така ли се попълва правилно бележката или трябва ръчно да въведа стотинките и да коригирам ред 16.

Благодаря!

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2012-02-09 2 - Беше ли полезен отговорът?
Убедете се, че използвате версията на Плюс Минус от 21.01, а не някоя по-ранна. Голяма част от клетките в служебната бележка са резултатни, т.е. сумите в тях са пресметнати от други суми, а не се извеждат от програмата(например ред 10=ред4-ред 5-ред-ред7-ред8-ред9 ).
Ако е посочен доход от друг работодател, на ред 10 трябва да бъде общата данъчна основа с приспаднати осигуровки. Проверете най-вече дали тази сума е вярна, защото според мен в момента на ред 10 стои данъчна основа, в която не е включен дохода от другия р-тел. По тази причина и пресмятанията надолу не са верни, и затова дължимия данък е равен на внесения.
Сумите на ред 13 или 14 можете да напишете ръчно. Сумата в ред 16 също е резултатна, т.е. пресмята се в бележката(12+14-15), а не се вади от базата данни на програмата.
user-photo
Мирена Стефанова на 2012-02-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
Версията ми е с промените по 21.01, получена и инсталирана на 25.01.
При преизчисляването коректно се променя сумата по т. 1, 2 и 10.
т.12 не преизчислява общия авансов данък дори при нанасянето на този от другия работодател в т. 12.1, за това го коригирам ръчно.
Ако правилно разбирам при дължим годишен дод в т. 11 - 796.11, при авансово удържан дод в т. 796.14 аз трябва ръчно да въведа 0,03 лв /които са възстановени на лицето/ в т. 15 и да коригирам т. 16 от 796.14 на 796.11 лв.
т. 13 не се попълва предполагам в този случай.
user-photo
Плюс Минус на 2012-02-09 1 - Беше ли полезен отговорът?
По принцип пресмятанията са така: на ред 10 се посочва общата данъчна основа(от двамата работодатели). На ред 11 е 10% от нея. Сумата на ред 12 можете да коригирате ръчно, стандартно е заложен внесения данък при първия работодател(без дохода от другия). По тази причина, на ред 13 се формира разлика между дължим и внесен данък. Можете да промените сумата на ред 12 на ръка, така че внесения данък да е равен на дължимия, и тогава на ред 13 няма да има нищо. Сумите на 14 или 15 също напишете на ръка. Накрая, като натиснете бутона Преизчисли, сумата на ред 16 трябва да се преизчисли спрямо ръчните корекции

Добави отговор