служебна бележка за доход по ТД Въпрос на 233 видян

Здравейте, в новата версия от 27.01.2020 при извеждане на сл.бележка за доход по ТД не се визуализира с каква сума е изравнявнен ДОД. Стойностите на дължимия и удържания данък са праилни, но липсват възстановените или удържани суми.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-29 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се виждат сумите, когато се записва Годишното изравняване на данъка по ЗДДФЛ трябва да се маркира отметка Запис въведен данни за доход от друг работодател и данъчни облекчения.

Добави отговор