складова разписка с партиди Въпрос на kroma 1229 видян

Здравейте, имам издадена фактура за продажба с партиди и искам към нея да разпечатам складова разписка с партиди, но в полето поръчка/ фактура  № / дата не мога да избера фактурата за да присвои редовете, за да може да не стане двойно изписване на стоката от склада. Какви настройки са необходими за да може да се избере фактурата?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-06-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
Може да следвате стъпките:
1.В екран Документи се натиска бутон Добави и се въвежда документ със следните параметри: Наименование: Складова разписка с партиди, Тип: СР, Файл: skrzpprt.xls.
2.В Осчетоводени документи се стъпва върху записаната фактура. Натиска се бутон "Отвори..." и се избира Складова разписка с партиди.
3.Проверява се коректността на данните в складовата разписка.
4.Натиска се бутон "Запис като друг".
user-photo
kroma на 2015-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
като се запише като друг документ, нали няма да бъде изписана повторно същата стока.
user-photo
Плюс Минус на 2015-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Стоката няма да бъде изписана повторно. Складовата разписка в този случай не прави нито счетоводни, нито складови операции.

Добави отговор