самоначисляване при транспортна фактура за внос на стоки Въпрос на PF89 915 видян

Здравейте! Как трябва да се осчетоводи в програмата фактура за транспорт на стоки от трета страна до България със следните параметри:

- превозвача е българска фирма;

- ДДС е 0% с основание чл.30, ал.1 от ЗДДС самоначисляване.

Благодаря!

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-05 1 - Беше ли полезен отговорът?
Транспортът на стоките може да се запише по следния начин:
- От екран Документи (F4) се избира документ Фактура покупка тр.разходи с тип +ФЕ и файл facttopTR7.xls.
- Въвеждат се данните от фактурата.
- От падащото меню Тип на сделката се избира Без право на данъчен кредит и се изключва отметка Влиза в дневника по ДДС.
Самоначисляването на ДДС се въвежда:
- От екран Документи (F4) се стартира документ Протокол по чл.117 с тип –П и файл ProtokolES1.xls
- От поле Insert се извиква записаната фактура за транспортни разходи
- В поле Основание за начисляване или неначисляване на данъка се избира Начисляване съгл.чл.38б от ППЗДДС във връзка с чл.30 ЗДДС.
user-photo
PF89 на 2016-05-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
А може ли да се влезе повторно в документа и да се махне отметката Влиза в дневника по ДДС (при условие, че е забравено при първоначално)?

Добави отговор