салда клиенти и доставчици Въпрос на 565 видян

Искам да попитам каква може да е причината да не ми се равняват салдата на клиенти и доставчици със справката Задължения на партньорите, където излизат фактурите по контрагент с номер, дата . Също така защо във оборотната ведомост в 401 не ми се включват задълженията по фактури внос +ФИЕ. Правих преизчисление на оборотите, нищо не се  променя. Всичко е въведено правилно. Как да си оправя разчетите? Благодаря предварително!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-03-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Причини да не се равняват салдата по клиенти и доставчици със Задължение на партньорите са следните:
- Периода на справката не обхваща всички дати на неплатени документи. Необходимо е да се провери от коя дата е първата неплатена фактура и да се зададе като начална за справката;
- Ако се използват различни типове документи от стандартно зададените, в поле Тип докумнет се избира Други и се дописва типа на шаблона;
- Ако има въведено плащане след дата на периода на справката, за да се изведе задължението е необходимо преди да се изведе справката да се маркира Преизчисли платено.
Посочения проблем за фактурите INVOICE внос не може да бъде повторен. Може да се изтрият документите и да се въведат отново с включено плащане По сметка.
Ако все още се получава проблем моля, свържете се с обслужващият Ви офис.

Добави отговор