разчети ддс Въпрос на krastina79 263 видян

при извеждане на справка ддс за месеца ми направи впечатление че ф-рата по която имаме право на частичен данъчен кредит в справка осчетоводи в модул ддс сумата я разнася по сметка 609, което реално не така.

Погледнах дали в самата ф-ра при осчетоводяването не е допусната грешка но такава няма-посочено си сума на данъчен кредит и сума без право на данъчен кредит.

Постоянно ли трябва да следит за такива грешки, които допуска програмата

Вместо да работим........

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Когато в документа за данък е избрано с право на частичен данъчен кредит или е попълнено поле Сума ЧДК 20% в шийт Осчетоводи в справка ДДС, сумата на ДДС се извежда на ред 609/4531. Ако в документа са попълнени полета Сума ДК 20% и Сума БДК, сумата на ДДС не се извежда на реда с тази операция.

Добави отговор