разминаване салдо в склада Въпрос на monolit 961 видян

Здравейте!

Установяваме различие между крайно салдо на стока при справка движение на стока във всички складове и справка наличност на стока във всички складове.

На какво може да се дължи, защото не можем да открием проблем

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-05-02 1 - Беше ли полезен отговорът?
Справка Наличност извежда крайното салдо на стоката към момента, а справка Движение на стока се извежда за определен период. Може да се провери какъв е периодът в Движ. на стока, от кой склад се вземат цените и по коя цена се извежда (полета Склад цени и По цена). Може да се проверят крайните салда на стоката поотделно за всеки склад, също и дали 2016 г. е приключена.

Добави отговор