разлика в печалбата в баланса и ОПР Въпрос на 1040 видян

При приключване на годината ми се явява разлика в печалбата в баланса и в отчета за приходи и разходи.

Как може да си открия грешката.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-27 1 - Беше ли полезен отговорът?
Възможни причини за разминаването:
- Ако не са приключени всички разходни и приходни сметки в сметка 123. Това може да се провери от Операции / Автоматични операции / Приключване на сметки;
- Ако в екран Сметкоплан са добавени нови счетоводни сметки. В този случай, за да се извеждат данните от тях е необходимо от меню Отчети / Финансови отчети от бутон Настройка на сметкоплан да бъдат направени допълнителни настройки. Подробна информация може да бъде намерена в помощта към настройката.

Добави отговор