работа с Банка -получаване на пари по фактура Въпрос на 259 видян

В 6-цата към РЗОК (здравна каса) се правят финансови отчети ,които не кореспондират с номерация на фактурите от счетоводната програма и поставяхме отметка че сумите ще се платят с карта . И сега. След като активирах 7-ца от архив на 6-ца и се опитвам  да осчетоводя Банка-получаване на пари по фактури няма нито една фактура която да не е платена по аналитечен признат клиенти РЗОК!!!!!!!!!!!!!!!!!! Изпробвах и друг вариант тъй като няма фактури (там се борави с ФО(финансови отчети) които са с различна номерация от последователноста на фактурите от счет програма поставих отметка КП(касови продажби ,но отново нищо !!!!!!!!!!!!!!!!Разбира се че направих запитване в офис но резултат няма.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-03 3 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведат различни типове документи в операция Банка получаване на пари по фкатура, е необходимо:
- Стартира се Банка (F6).
- Избира се бутон Шаблони
- В падащото меню Операция се избира желания шаблон - Банка получаване пари по фактура. Автоматично се зареждат данните за шаблона.
- В поле Типове документи се добавя желаният тип на документите (може да го видите от колона Док. в Журнала на документите).
- С бутон Запис презаписвате шаблона.
Ако все още възниква проблем, моля, свържете се с обслужващия Ви офис.

Добави отговор