промяна срока на годност при стоки с партиди Въпрос на kroma 601 видян

Имали възможност  да се промени срока на годност на вече въведена партида  и осчетоводени фактури за покупка с партиди, без да се изтриват документите.

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-30 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се промени срока на годност :
- От меню Операции се избира Осчетоводени документи.
- Стъпва се върху фактурата, натиска бутон Отвори… и се избира Фактура покупка партиди (factpprt7.xls).
- В стартираната фактура се променя дата в поле Срок на год.
- Документът се записва с избор на бутон Промени.
user-photo
kroma на 2015-12-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Точно по този начин го направих, но в модул склад партидата си стои със стария срок на годност, а като отвориш фактурите си е с променения срок. Трябва ли нещо допълнително да се направи за да може в складовата наличност да се оправи срока на годност.
user-photo
Плюс Минус на 2015-12-01 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се промени срокът на годност в екран Партиди, трябва да извършите следните стъпки:
1.Стъпва се в полето за срок на годност, което трябва да се промени и се натиска клавиш F9.
2.Нанасят се корекциите и чрез избор на клавиш F8 се записват.
user-photo
на 2015-12-01 0 - Беше ли полезен отговорът?
Получи се, благодаря.

Добави отговор