промяна в счетоводната и данъчната стойност на дълготраен актив Въпрос на kroma 840 видян

Как може да се промени счетоводната и данъчната стойност в картона на дълготраен актив? Видях че има поле за промяна в данъчната стойност, а счетоводната стойност как се променя?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-06-28 2 - Беше ли полезен отговорът?
При промяна на стойността на актив е необходимо:
За да се отрази промяната в САП:
1. Да се начислят счетоводни амортизации до месеца на промяна на стойността на актива.
2. В поле Стойност ръчно да се запише увеличената / намалената амортизационната стойност на актива като по този начин в Счетоводния амортизационен план ще се увеличи / намали и неговата балансовата стойност.

За да се отрази промяната в ДАП:
1.В поле Месец на промяна (формат уууумм) трябва да се попълни месецът, през който е извършeно увеличението / намалението на актива, в поле Ст-ст на промяната – сумата с която се увеличава / намалява стойността на актива.
2. В поле Данъчна амортизируема стойност се въвежда намалената стойност / стойността увеличена с подобренията. По този начин данъчната амортизация за годината ще се преизчисли спрямо променената стойност.

Добави отговор