прихващане на кредитно известие с няколко фактури Въпрос на kroma 1899 видян

Имаме издадено КИ към фактура за покупка, която вече е платена по банка. По този начин салдото на доставчика става отрицателно. След което доставчика възстановява частично  сумата по КИ и издава нова фактура.Въпроса ми е как да отразя счетоводно получените пари по банката за частично платеното КИ /при положение че при въвеждане на КИ е посочено вече платената фактура/ и след това как да направя прихващане на остатъка по КИ с новата издадена фактура. Новата издадена фактура е на стойност по-малко от остатъка по КИ. След прихващането ще остане остатък по КИ за плащане по банков път.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-04-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
За отразяване на получените пари към Кредитното известие:
1. При въвеждане на Кредитното известие трябва да се маркира По сметка
2. От Операции/ Банкови операции се избира Вид операция – Банка плащане по фактура
3. В поле Партньор се извиква доставчика
4. Маркира се кредитното известие и в колона Остатък за плащане със знак минус се въвежда частично платената сума
За прихващането на Кредитно известие и новата фактура:
1. От екран Документи (F4) се стартира документ Протокол за прихващане с тип ПРИХ и файл prihvani.xls.
2. В поле Документ за прихващане се извиква новоиздадената фактура. В колона Остатък за плащане се въвежда сумата по фактурата.
3. В поле С кои документ се прихваща се добавя Кредитното известие. В колона Остатък за плащане със знак минус се въвежда частично платената сума
4. В таблицата със Счетоводни операции, ако необходимо се променят счетоводните сметки и сума

Добави отговор