10102 - Не е направен избор за наличие на 12 месеца осигурителен стаж [InsuranceRigthsOZM],

във файла е записало 9

<