приключване на склад Въпрос на Amy 1194 видян

Как се разбира, дали складът е бил приключен с год. приключване? Няма въведени начални количества за новата година, а инвент. описи са изготвяни на ръка, не чрез програмата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-05-19 0 - Беше ли полезен отговорът?
Приключване на склад означава, че крайните салда за година 2014 например са прехвърлени като начални за година 2015. За целта се използва документа за приключване на склад, който се избира от Операции/Приключване на склад.
Задължително е преди това да направите архив и ако операцията не приключи успешно, поради спиране на ток или друга причина трябва да се възстанови от архив.

Добави отговор