приемане и съхранение на разплащателни ведомости Въпрос на slavka stancheva 1793 видян

    Има ли наредба с която се урежда предаването за съхранение на стари разплащателни ведомости в държ.архив на фирма, която е правоприемник на бивша голяма фабрика, но в момента е затруднена да плаща на служител, който да изготвя образци за пенсия, на бившите работници и служители?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-12-20 5 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно Кодекса за социалното осигуряване, осигурителите, които прекратяват дейността си след 1.01.2006 г. и НЯМАТ ПРАВОПРИЕМНИК, трябва да предават разплащателните ведомости в съответното ТП на НОИ. Съгласно §7 от ПЗР на ЗИДКСО всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители преди 1.07.2005 г., които НЯМАТ ПРАВОПРИЕМНИК, са задължени в двугодишен срок, считано от 1.07.2005 г., да ги предадат в съответното териториално поделение.
Дейността по обработването, събирането на разплащателните ведомости на прекратени осигурители БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК се регламентира с Инструкция №5/30.06.2005 г. на управителя на НОИ. Тъй като Вашата фирма се явава ПРАВОПРИЕМНИК, най-добре е да се обърнете към отдел Архивно стопанство към съответното поделение на НОИ.

Добави отговор