префактуриране Въпрос на Николай Иванов Симеонов 4244 видян

Много често в практиката се налага префактуриране в повечето случаи доставка на ел енергия и вода , но ми се налага и префактуриране на стоки . Има ли възможност в ПМ 7 от осчетоводена вече фактурата покупка ,да се премине към префактуриране ,т.е. издаване на фактура продажба със същите параметри (данъчна основа и ДДС)

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-16 0 - Беше ли полезен отговорът?
В момента префактуриране от Фактура покупка към Фактура продажба е възможно само за услуги. Като за целта във Фактура продажба от Зареждане на документ се зарежда покупната фактура.

Добави отговор