преминаване от мрежова версия към локална версия Въпрос на PF89 559 видян

Здравейте! Моля за видео или упътване какви стъпки трябва да предприема, за да премина от мрежова към локанла версия и да не загубя информацията. 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-10-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се премине от мрежова към локална версия, първо е необходимо да направите архив на базата данни в мрежовата инсталация. Това става със затварянето на програмата сървър (т.е. необходимо е да имате достъп до компютъра сървър). Архивът се съхранява в инсталационната папка на програмата - мрежова версия, в подпапка Архив. Копирате архива на флашка или друго устройство. Видео урок за архивирането в мрежова версия може да намерите на сайта, в раздел Поддръжка / Видео / Архивиране в мрежова версия. По този начин съхранявате въведената до момента информация и тя може да бъде преместена.
Следващата стъпка е инсталирането на локална версия на компютъра, на който ще се работи. Видео урок може да намерите на сайта, в раздел Поддръжка / Видео / Инсталиране на локална версия. След регистрация на програмата, се влиза във фирма ПЛЮС МИНУС. Избирате в меню Сервиз - Възстанововяване от архив, като избирате копираният на флашка или друг носител архив. Подробна информация за архивиране и разархивиране в локална версия може да намерита на сайта, в раздел Поддръжка / Видео / Архивиране в локална версия.

Добави отговор