прекратяване на ТД и заплата Въпрос на 450 видян

Как се процедира при напускане на работник през текущия месец, преди ежемесечното начисляване на заплати, за да се получи вярно възнаграждение, което да се изплати на лицето?

Програмата не позволява начисление само за един работник.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-09-20 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е в картона на лицето да бъде попълнена дата в поле Напуснал. В полето се попълва последният работен ден на лицето. По този начин в Операции / Заплати дните по перо 101 и сумата ще бъдат преизчислени.
За да се запише заплатата само за един служител е необходимо да маркирате служителя, екран Заплати и избирате бутон Запиши.

Добави отговор