платен отпуск след майчинство Въпрос на 1446 видян

Жена, която през 2013 година е излязла в отпуск по бременост и раждане, има последно 10 работни дни в месец 07.2013 год. Брутното трудово възнаграждение е било 321 лв. До раждането на детето на 05.11.2013 год. е ползвала болнични. Сега е заявила желание за ползване на платения си отпуск веднага след изтичането на отпуска за отглеждане на дете до 2 год. (05.11.2015 год.). Въпроса ми е как да актуализирам данните в програмата, за да се пресметне правилно платения отпуск. Проблемът е, че преди всичко е било на друг програмен продукт и данните от 2013 въобще не са въвеждани в плюс минус.

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-11-12 6 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изчисли база за Платения отпуск може да се използва един от следните начини:
Вариант 1:
1. Избира се текущия месец в модул ТРЗ да бъде Юли 2013г.
2. Стъпва се на лицето и в екран Заплати с избор на бутон Запиши се записва заплатата на лицето.
3. В месец Ноември в екран Отсъствия се въвежда Платения отпуск. Ако БТВ е под МРЗ за база се взима МРЗ – 380лв.
Вариант 2:
1. В поле Осн.запл. в картона на лицето се въвежда актуалната заплата за пълен месец.
2. В месец Ноември се записва заплатата на лицето без въведено отсъствие.
3. Въвежда се платения отпуск като за база се взима текущия месец.

Добави отговор