платен отпуск при СИРВ Въпрос на radostina 1164 видян

Здравейте, имам следния проблем: наши служители са на сумарно изчисляеане на работното време с код 16 от декл 1. Когато за месеца им начислявам ползвания платен отпуск сумата от  ОМЗ им остава същото число като за пълен месец, а не се разпеделя пропорционално за отработените дни. Поради тази причина основната им заплата става доста повече от определената, въпреки че отработените часове са в нормата за съответния месец. В картона им в допълнителни е сложена отметка на почасово. Мисля, че в картона им не е попълнен коректно, но не мога да открия грешката. Бихте ли обяснили какво по- конкретно трябва да бъде пипълнено в картона им за правилното изчисляеане на заплатите им?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-14 1 - Беше ли полезен отговорът?
За да се преизчисли заплатата след въвеждане на Платен отпуск е необходимо:
- Да се стъпи върху името на лицето от дървото с персонала и от меню Операции се избира Почасово заплащане или се натиска бързия бутон График в екран Заплати.
- В стартирания екран График се избира бутон Зареди отсъствия и се отговаря положително на всички зададени въпроси.
user-photo
radostina на 2016-05-18 0 - Беше ли полезен отговорът?
А когато се избере бутон зареди отсъствия и не се отварят диалогови прозорци как се процедира?
user-photo
Плюс Минус на 2016-05-18 1 - Беше ли полезен отговорът?
При избор на бутон Зареди диалоговите прозорци с въпроси могат да не се появят по следните причини:
- В екран Отсъствия (меню Операции/ Отсъствия или бързия бутон Отсъствие в екран Заплати) не е въведено отсъствието;
- В екран График за конкретния месец няма въведен график.
user-photo
PF89 на 2018-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Имам същия казус и минавам по стъпките, които сте описали. Всичко добре, но след тази отпуска лицето трябва бъде освободено и да се преизчисли правилно нормата на служителя за месеца - кога трябва да отбележа освобождаването?
Преди или след зареждане на отсъствията и записването на новия график?
Благодаря!
user-photo
Плюс Минус на 2018-06-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Въвеждането на графика и съответно на отсътвието може да бъде направено и преди и след въвеждане на дата на напускане.

Добави отговор