печат хронология Въпрос на 256 видян

При Печат на Синтетична хронологична ведомост на сметка, сумите излизат с 11 знака след десетичната запетая? 

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
Проблемът ще бъде отстранен в следваща версия.

Добави отговор