папка и номер при осчетоводяване на +ФЕ Въпрос на 1098 видян

Здравейте!

Обработваме не малък брой фактури за покупки през месеца. В счетоводния отдел постъпват по различно време и се осчетоводява текущо, защото не е възможно да се съберат, подредят по дати и тогава да се осчетоводят. Това затруднява работата ни, защото след това ги подреждаме по реда на излизането им в Дневника за покупки и ги надписваме със съответния номер от този дневник. Така по-лесно ги намираме в папката след това.

Пробвахме функцията задаване на папка и съответно номер, но след това в справката за +ФЕ, те си излизат хронологично по дата на фактурата, а не следват номерата в папката, т.е. не излизат по номерата в папката, както сме ги осчетоводили.

Има ли друг вариант, който можем да използваме, защото губим страшно много време с преподреждане по дневника за продажби и надписването на номера след осчетоводяване на самите фактури.

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-07-17 3 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведат фактурите по номера в папката е необходимо:
- От меню Операции / Осчетоводени документи да се избере бутон Печат;
- За Тип на документ: се посочва ФЕ и от Настройки се маркират Журнал и Номер в папка;
- След като се изведе справката с двоен клик на мишката се стъпва върху наименованието на колона Номер в папка и по този начин данните се сортират по номера в папката.
user-photo
на 2017-07-17 1 - Беше ли полезен отговорът?
Супер! Много Ви благодаря!

Добави отговор