от коя дата е последната актуализация на Плюс Минус, модул заплати? Въпрос на S.A. 435 видян

И ще има ли някаква промяна в модула, във връзка с новия регламен за защита на личните данни? Някаква промяна в бланките за докумените или по картоните на служителите?

Ако на всеки служител се зададе персонален номер в личния картон, как в справките да излиза само този номер без имената например?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-05-31 0 - Беше ли полезен отговорът?
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за предоставяне на информация.

Добави отговор