отчет за собствения капитал Въпрос на 685 видян

При изготвянето на справката : Отчет за собствения капитал има начислен дивидент и съответно начислен данък за дивидент по сметки 122/425 за дивидента и 122/459 за данъка от дивиденти.

В справката Отчет за собствения капитал на ред дивиденти фигурира само сумата за начисления дивидент.

Трябва ли в сумата на този ред да участва и сумата на начисления данък от дивиденти, след като са осчетоводени по една и съща сметка 122 ?

На кой ред в съответната справка трабва да се отрази начисления данък от дивиденти?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-02-19 2 - Беше ли полезен отговорът?
Данъка върху дивидента не се включва в Отчет за собствения капитал.

Добави отговор