отрицателни средни цени Въпрос на Vili 1044 видян

При извеждане на инвентаризасия на склад ,,материали" някои от материалите са с отрицателни средни цени. На какво може да се дължи това и как се коригира?Благодаря предваретелно.

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
Проверете дали е приключван склада за който извеждате Инвентаризационен опис.
За да промените средните цени може да използвате Операции/ Служебни/ Преизчисляване на количества и средна цени. Преди да пуснете тази операция задължително направете архив. Ако работите с мрежова версия на програмата, направения архив трябва да се възстанови в локална инсталация и след това да се използва операцията.
user-photo
Плюс Минус на 2015-03-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да изпълните служебната функция Рекалкулация на склад.
За целта първо направете архив! Този архив е от изключителна важност, защото ако операцията бъде прекъсната поради спиране на ел. захранване или друга причина, задължително трябва да възстановите от архив.
След това стартирате от менюто Операции - Служебни - Преизчисляване на количества и средни цени.
В общия случай настройвате периода да е една година, склада, за който да се изпълни операцията и включвате отметка Ср. цена при изписване за дата да е на основа на всички доставни документи за датата.
Повече информация за начина на работа с документа може да намерите в екрана, който се извиква чрез избор на бутон Помощ.

Добави отговор